Gaza

Gaza är ett palestinskt område utmed Israels medelhavskust. Området är stort som en tredjedel av Öland. På Gazaremsan bor ungefär 1,5 miljoner människor, varav ca: 44% är under 14 år. Största staden är Gaza City med 400000 invånare.

Gazaremsan

www.reeperbahn.se | www.rothenburg.se | www.ogonoperation.nu | www.lübeck.nu

Gazas historia

Gazas historia sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern och har spelat en betydelsefull roll i krigshistorien. Under Gamla Testamentets tid var Gaza ett säte för filistéerna och Alexander den store erövrade staden år 332 f.Kr. Under korstågen blev Gaza ett viktigt fäste för korsfararna. Osmanerna tog kontroll över området under 1500-talet. Napoleons armé intog Gaza 1799 men lämnade staden redan samma år.

Under första världskriget utkämpade osmanerna segerrika fältslag vid Gaza mot den engelska palestinaarmén, men 1917 var de tvugna att ge upp området och den delvis förstörda staden, som besattes av engelsmännen. Efter kriget tillhörde Gaza det brittiska palestinamandatet under Nationernas Forbund. Gazaremsan ockuperades av Egypten under 1948 års arabisk-israeliska krig men ockuperades i sin tur av Israel under sexdagarskriget 1967. Sedan dess har återkommande konflikter mellan palestinier och israeler blossat upp i området.